Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 402

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
The butterfly effect, a name and concept formulated by American meteorologist and mathematician, Edward Norton Lorenz in the 1960s, is the theory that one small change in the starting condition of an event, such as the flutter of an innocent butterfly soaring through the sky can have a dramatic effect on the outcome of an event, like cause a tornado on the other side of the world, or less drastic, caused the plane to experience turbulence. Edward first popularized the butterfly effect after running weather forecast through a computer using precise variables, and realizing that just a minute alteration of any given calculation, such as wind speed, temperature, or humidity, caused a dramatic influence of the following two months worth of simulated weather predictions. But this is by no means just the case with the weather, but every single event, thought and outcome ever to have happened.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. yuikawaiii...

Gửi lúc: 2021-07-16 16:31:21

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The butterfly effect, a name and concept formulated by American meteorologist and mathematician, Edward Norton Lorenz in the 1960s, is the theory that one small change in the starting condition of an event, such as the flutter of an innocent butterfly soaring through the sky can have a dramatic effect on the outcome of an event, like cause a tornado on the other side of the world, or less drastic, caused the plane to experience turbulence. Edward first popularized the butterfly effect after running weather forecast through a computer using precise variables, and realizing that just a minut alteration of any given calculation, such as wind speed, temperature or humidity, caused a dramatic influence of the following two months worth of simulated weather predictions. But this is by no means just the case with the weather, but every single event, thought and outcome ever to have happened.

2. laisachris...

Gửi lúc: 2021-07-16 16:37:45

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The butterfly effect, a name and concept formulated by American meteorologist and mathematician, Edward Norton Lorenz in the 1960s, is the theory that one small change in the starting condition of an event, such as the flutter of an innocent butterfly soaring through the sky can have a dramatic effect on the outcome of an event, like cause a tornado on the other side of the world, or less drastic, caused the plane to experience turbulence. Edward first popularized the butterfly effect after running weather forecast through a computer using precise variables, and realizing that just a minut alteration of any given calculation, such as wind speed, temperature or humidity, caused a dramatic influence of the following two months worth of simulated weather predictions. But this is by no means just the case with the weather, but every single event, thought and outcome ever to have happened.

3. justice_wh

Gửi lúc: 2021-07-16 18:53:55

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The butterfly effect, a name and concept formulated by American meteorologist and mathematician, Edward Norton Lorenz in the 1960s, is the theory that one small change in the starting condition of an event, such as the flutter of an innocent butterfly soaring through the sky can have a dramatic effect on the outcome of an event, like cause a tornado on the other side of the world, or less drastic, caused the plane to experience turbulence. Edward first popularized the butterfly effect after running weather forecast through a computer using precise variables, and realizing that just a minute alteration of any given calculation, such as wind speed, temperature or humidity, cause a dramatic influence of the following two months worth of simulated weather predictions. But this is by no means just the case with the weather, but every single event, thought and outcome ever to have happened.

4. congnguyen...

Gửi lúc: 2021-07-18 16:04:23

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The butterfly effect, a name and concept formulated by American meteorologist and mathematician, Edward Norton Lorenz in the 1960s, is the theory that one small change in the starting condition of an event, such as the flutter of an innocent butterfly soaring through the sky can have a dramatic effect on the outcome of an event, like cause a tornado on the other side of the world, or less drastic, caused the plane to experience turbulence.Edward first popularized the butterfly effect after running weather forecast through a computer using precise variables, and realizing that just a minut alteration of any given calculation, such as wind speed, temperature or humidity,caused a dramatic influence of the following two months worth of simulated weather predictions. But this is by no means just the case with the weather but every single event,though and outcome ever to have happened.

5. nguyencong...

Gửi lúc: 2021-07-18 16:04:55

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The butterfly effect, a name and concept formulated by American meteorologist and mathematician, Edward Norton Lorenz in the 1960s, is the theory that one small change in the starting condition of an event, such as the flutter of an innocent butterfly soaring through the sky can have a dramatic effect on the outcome of an event, like cause a tornado on the other side of the world, or less drastic, caused the plane to experience turbulence.Edward first popularized the butterfly effect after running weather forecast through a computer using precise variables, and realizing that just a minut alteration of any given calculation, such as wind speed, temperature or humidity,caused a dramatic influence of the following two months worth of simulated weather predictions. But this is by no means just the case with the weather but every single event,though and outcome ever to have happened.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay