Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 403

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
This video will have an impact on the outcome of your life in ways you probably never thought until you learn about the butterfly effect. So how can we relate and physically see this? Well, like I said, every single event in reality is the result of a past action, but there are some examples that will reminisce with all of us, because the action started was so small, it had such a devastating or positive outcome on all of our lives. Let's take a look at a few of those examples. World War I was an event that changed the course of all of our lives, but what if World War I never took place? Well, that in theory could be equally as damaging because another more devastating war may have broken out, but just what if? Well, it's been theorized that if somehow a war did not happen, there, of course, would be no World War II, no Hitler rising to power, no 60-plus million deaths.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. laisachris...

Gửi lúc: 2021-07-25 09:13:19

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

This video will have an impact on the outcome of your life in ways you probably never thought until you learn about the butterfly effect. So how can we relate and physically see this? Well, like I said every single event in reality is the result of a past action, but there are some examples that will reminisce with all of us,because the action started was so small, it had such a devastating or positive outcome on all of our lives. Let's take a look at a few of those examples World War I was an event that changed the course of all of our lives, but what if World War I never took place? Well, that in theory could be equally as damaging because another more devastating war may have broken out, but just what if? Well, it's been theorized that if somehow a war did not happen, there of course would be no World War II, no Hitler rising to power, no 60 plus million deaths.

2. lenguyenmi...

Gửi lúc: 2021-07-29 09:34:49

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

This video will have an impact on the outcome of your life in ways you probably never thought until you learn about the butterfly effect. So how can we relate and physically see this? Well, like I said, every single event in reality is the result of a past action, but there are some examples that will reminisce with all of us, because the action started was so small, it had such a devastating or positive outcome on all of our lives. Let's take a look at a few of those examples. World War I was an event that changed the course of all of our lives, but what if World War I never took place? Well, that in theory could be equally as damaging because another more devastating war may have broken out, but just what if? Well, it's been theorized that if somehow a war did not happen, there, of course, would be no World War II, no Hitler rising to power, no 60-plus million deaths.

3. lehagiang1...

Gửi lúc: 2021-07-30 08:51:38

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

This video will have an impact on the outcome of your life in ways you probably never thought until you learn about the butterfly effect. So how can we relate and physically see this? Well, like I said, every single event in reality is the result of a past action, but there are some examples that will reminisce with all of us, because the action started was so small, it had such a devastating or positive outcome on all of our lives. Let's take a look at a few of those examples. World War I was an event that changed the course of all of our lives, but what if World War I never took place? Well, that in theory could be equally as damaging because another more devastating war may have broken out, but just what if? Well, it's been theorized that if somehow a war did not happen, there, of course, would be no World War II, no Hitler rising to power, no 60-plus million deaths.

4. congnguyen...

Gửi lúc: 2021-07-23 17:37:17

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

This video will have an impact on the outcome of your life in ways you probably never thought until you learn about the butterfly effect. So how can we relate and physically see this? Well like I said every single event, in reality, is the result of a past action, but there are some examples that will reminisce with all of us because the action started was so small, it had such a devastating or positive outcome on all of our lives. Let's take a look at a few of those examples. World War 1 was an event that changed the course of all of our lives, but what if World War 1 never took place? Well, that in theory could be equally as damaging because another more devastating war may have broken out, but just what if. Well, it's been theorized that if somehow a war did not happen, there of course would be no World War 2, no Hitler rising to power, no 60-plus million deaths.

5. nguyencong...

Gửi lúc: 2021-07-23 17:54:38

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

This video will have an impact on the outcome of your life in ways you probably never thought until you learn about the butterfly effect. So how can we relate and physically see this? Well like I said every single event in reality is the result of a past action, but there are some examples that will reminisce with all of us and because the action started was so small, it had such a devastating or positive outcome on all of our lives. Let's take a look at a few of those examples. World War 1 was an event that changed the course of all of our lives, but what if World War 1 never took place? Well that in theory could be equally as damaging because another more devastating war may have broken out, but just what if. Well it's been theorized that if somehow a war did not happen, there of course would be no World War 2, no Hitler rising to power, no 60-plus million deaths.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay