Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 404

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
It's a natural disaster on a shocking scale with heavy rain, causing rivers to burst their banks, whole streets ripped away by the floodwaters, houses collapsed, livelihoods destroyed, more than 160 people have lost their lives. Such freak weather events are unusual in Germany, but despite the shock, communities are coming together, united in their efforts to tackle the disaster. They've spent days in the mud trying to salvage what they can from the ground floor and cellar of their houses. Normally a small river, it was turned into a raging torrent by days of heavy rain, it destroyed everything in its path. The water is finally receding, leaving behind mud, debris, and a trail of destruction. On the night of the flood, Klaus Meine was most concerned about his five children.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. lenguyenmi...

Gửi lúc: 2021-08-05 07:49:16

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It's a natural disaster on a shocking scale with heavy rain, causing rivers to burst their banks, whole streets ripped away by the floodwaters, houses collapsed, livelihoods destroyed, more than 160 people have lost their lives. Such freak weather events are unusual in Germany, but despite the shock, communities are coming together, united in their efforts to tackle the disaster. They've spent days in the mud trying to salvage what they can from the ground floor and cellar of their houses. Normally a small river, it was turned into a raging torrent by days of heavy rain, it destroyed everything in its path. The water is finally receding, leaving behind mud, debris, and a trail of destruction. On the night of the flood, Klaus Meine was most concerned about his five children.

2. lehagiang1...

Gửi lúc: 2021-08-05 08:31:40

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It's a natural disaster on a shocking scale with heavy rain, causing rivers to burst their banks, whole streets ripped away by the floodwaters, houses collapsed, livelihoods destroyed, more than 160 people have lost their lives. Such freak weather events are unusual in Germany, but despite the shock, communities are coming together, united in their efforts to tackle the disaster. They've spent days in the mud trying to salvage what they can from the ground floor and cellar of their houses. Normally a small river, it was turned into a raging torrent by days of heavy rain, it destroyed everything in its path. The water is finally receding, leaving behind mud, debris, and a trail of destruction. On the night of the flood, Klaus Meine was most concerned about his five children.

3. perfectpoi...

Gửi lúc: 2021-08-05 09:59:53

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It's a natural disaster on a shocking scale with heavy rain, causing rivers to burst their banks, whole streets ripped away by the floodwaters, houses collapsed, livelihoods destroyed, more than 160 people have lost their lives. Such freak weather events are unusual in Germany, but despite the shock, communities are coming together, united in their efforts to tackle the disaster. They've spent days in the mud trying to salvage what they can from the ground floor and cellar of their houses. Normally a small river, it was turned into a raging torrent by days of heavy rain, it destroyed everything in its path. The water is finally receding, leaving behind mud, debris, and a trail of destruction. On the night of the flood, Klaus Meine was most concerned about his five children.

4. congnguyen...

Gửi lúc: 2021-07-30 16:45:11

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

It's a natural disaster on a shocking scale with heavy rain causing rivers to burst their banks. Whole streets ripped away by the flood, waters, houses collapsed livelihoods destroyed more than 160 people have lost their lives. Such freak weather events are unusual in Germany but despite the shock, communities are coming together, united in their efforts to tackle the disaster. They've spent days in the mud trying to salvage what they can from the ground floor and cellar of their house. Normally a small river it was turned into a raging torrent by days of heavy rain, it destroyed everything in its path. The water is finally receding, leaving behind mud debris and a trail of destruction. On the night of the flood, Klaus Meine was most concerned about his 5 children.

5. nguyencong...

Gửi lúc: 2021-07-30 16:47:51

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

It's a natural disaster on a shocking scale with heavy rain causing rivers to burst their banks. Whole streets ripped away by the flood, waters, houses collapsed livelihoods destroyed more than 160 people have lost their lives. Such freak weather events are unusual in Germany but despite the shock, communities are coming together, united in their efforts to tackle the disaster. They've spent days in the mud trying to salvage what they can from the ground floor and cellar of their house. Normally a small river was turned into a raging torrent by days of heavy rain, it destroyed everything in its path. The water is finally receding, leaving behind mud debris and a trail of destruction. On the night of the flood, Klaus Meine was most concerned about his 5 children.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay