Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 405

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Lotus silk is one of the rarest fabrics in the world, produced only in small scale across Cambodia, Myanmar, and, more recently, Vietnam. This natural fiber is only extracted by a few skilled craftspeople across the world. But making this silk isn't easy. Extracting enough lotus silk for one scarf can take two months, and the final product can cost 10 times as much as regular silk. So just how is it made, and what makes it so expensive? Phan Thi Thuan's family have been making silk for generations, growing and harvesting the threads from silkworms themselves to create luxury garments. But making lotus silk is different. Silk usually comes from silkworms. They're kept on wide trays and need to be fed almost 24 hours a day with mulberry leaves. The caterpillars delicately spin threads to create their cocoons, and it can take hundreds of silkworms to make a kilo of silk.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. daiphongcc...

Gửi lúc: 2021-08-06 15:26:10

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Lotus silk is one of the rarest fabrics in the world, produced only in small scale across Cambodia, Myanmar, and more recently, Vietnam. This natural fiber is only extracted by a few skilled craftspeople across the world. But making this silk isn't easy. Extracting enough lotus silk for one scarf can take two months, and the final product can cost 10 times as much as regular silk. So just how is it made, and what makes it so expensive? Phan Thi Thuan's family have been making silk for generations, growing and harvesting the threads from silkworms themselves to create luxury garments. But making lotus silk is different. Silk usually comes from silkworms. They're kept on wide trays and need to be fed almost 24 hours a day with mulberry leaves. The caterpillars delicately spin threads to create their cocoons, and it can take hundreds of silkworms to make a kilo of silk.

2. laisachris...

Gửi lúc: 2021-08-06 17:51:03

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Lotus silk is one of the rarest fabrics in the world, produced only on a small scale across Cambodia, Myanmar, and, more recently, Vietnam. This natural fiber is only extracted by a few skilled craftspeople across the world. But making this silk isn't easy. Extracting enough lotus silk for one scarf can take two months, and the final product can cost 10 times as much as regular silk. So just how is it made, and what makes it so expensive? Phan Thi Thuan's family has been making silk for generations, growing and harvesting the threads from silkworms themselves to create luxury garments. But making lotus silk is different. Silk usually comes from silkworms. They're kept on wide trays and need to be fed almost 24 hours a day with mulberry leaves. The caterpillars delicately spin threads to create their cocoons, and it can take hundreds of silkworms to make a kilo of silk.

3. nguyencong...

Gửi lúc: 2021-08-06 18:48:27

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Lotus silk is one of the rarest fabrics in the world, produced only in small scale across Cambodia, Myanmar, and more recently, Vietnam. This natural fiber is only extracted by a few skilled craftspeople across the world. But making this silk isn't easy. Extracting enough lotus silk for one scarf can take two months, and the final product can cost 10 times as much as regular silk. So just how is it made, and what makes it so expensive? Phan Thi Thuan's family have been making silk for generations, growing and harvesting the threads from silkworms themselves to create luxury garments. But making lotus silk is different. Silk usually comes from silkworms. They're kept on wide trays and need to be fed almost 24 hours a day with mulberry leaves. The caterpillars delicately spin threads to create their cocoons, and it can take hundred of silkworms to make a kilo of silk.

4. congnguyen...

Gửi lúc: 2021-08-06 18:49:06

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Lotus silk is one of the rarest fabrics in the world, produced only in small scale across Cambodia, Myanmar, and more recently, Vietnam. This natural fiber is only extracted by a few skilled craftspeople across the world. But making this silk isn't easy. Extracting enough lotus silk for one scarf can take two months, and the final product can cost 10 times as much as regular silk. So just how is it made, and what makes it so expensive? Phan Thi Thuan's family have been making silk for generations, growing and harvesting the threads from silkworms themselves to create luxury garments. But making lotus silk is different. Silk usually comes from silkworms. They're kept on wide trays and need to be fed almost 24 hours a day with mulberry leaves. The caterpillars delicately spin threads to create their cocoons, and it can take hundred of silkworms to make a kilo of silk.

5. apl18288f4...

Gửi lúc: 2021-08-07 07:52:02

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Lotus silk is one of the rarest fabrics in the world, produced only in small scale across Cambodia, Myanmar, and more recently in Vietnam. This natural fiber is only extracted by a few skilled craftspeople across the world. But making this silk isn't easy. Extracting enough lotus silk for one scarf can take two months, and the final product can cost 10 times as much as regular silk. So just how is it made, and what makes it so expensive? Phan Thi Thuan's family have been making silk for generations, growing and harvesting the threads from silkworms themselves to create luxury garments. But making lotus silk is different. Silk usually comes from silkworms. They're kept on wide trays and need to be fed almost 24 hours a day with mulberry leaves. The caterpillars delicately spin threads to create their cocoons, and it can take hundreds of silkworms to make a kilo of silk.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay