Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 407

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
This is the story of the Hotel Le Bristol in Paris. During the second world war, when the French capital was occupied by the Germans, a Jewish architect found refuge here for four years. During this time, he renovated a large part of the hotel though no outsiders were aware of his presence. His room had no number on the door and wasn't on any lists. And he worked exclusively at night. But the architect wasn't the only one who owed his life to Le Bristol, the hotel also saved other jews from persecution. Its discretion earned Le Bristol the name the hotel of silence. For its founder Hippolyte Jammet, discretion and the protection of his guests who ranged from high-ranking politicians and government agents to well-known celebrities and artists were paramount. And this remains part of Le Bristol's identity to this day.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. daiphongcc...

Gửi lúc: 2021-08-20 15:31:59

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

This is the story of the Hotel Le Bristol in Paris. During the second world war when the French capital was occupied by the Germans, a Jewish architect found refuge here for four years. During this time he renovated a large part of the hotel though no outsiders were aware of his presence. His room had no number on the door and wasn't on any lists. And he worked exclusively at night. But the architect wasn't the only one who owed his life to Le Bristol, the hotel also saved other jews from persecution. Its discretion earned Le Bristol the name the hotel of silence. For its founder Hippolyte Jammet discretion and the protection of his guests, who ranged from high-ranking politicians and government agents to well-know celebrities and artists were paramount and this remains part of Le Bristol's identity to this day.

2. hongminh16...

Gửi lúc: 2021-08-20 17:12:48

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

This is the story of the Hotel Le Bristol in Paris. During the second world war when the French capital was occupied by the Germans, a Jewish architect found refuge here for four years. During this time he renovated a large part of the hotel though no outsiders were aware of his presence. His room had no number on the door and wasn't on any lists. And he worked exclusively at night. But the architect wasn't the only one who owed his life to Le Bristol, the hotel also saved other jews from persecution. Its discretion earned Le Bristol the name the hotel of silence. For its founder Hippolyte Jammet discretion and the protection of his guests, who ranged from high-ranking politicians and government agents to well-know celebrities and artists were paramount and this remains part of Le Bristol's identity to this day.

3. phongnhi12...

Gửi lúc: 2021-08-20 21:02:31

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

This is the story of the Hotel Le Bristol in Paris. During the second world war when the French capital was occupied by the Germans, a Jewish architect found refuge here for four years. During this time he renovated a large part of the hotel though no outsiders were aware of his presence. His room had no number on the door and wasn't on any lists. And he worked exclusively at night. But the architect wasn't the only one who owed his life to Le Bristol, the hotel also saved other jews from persecution. Its discretion earned Le Bristol the name the hotel of silence. For its founder Hippolyte Jammet discretion and the protection of his guests, who ranged from high-ranking politicians and government agents to well-know celebrities and artists were paramount and this remains part of Le Bristol's identity to this day.

4. tranghai12

Gửi lúc: 2021-08-20 21:18:08

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

This is the story of the Hotel Le Bristol in Paris. During the second world war when the French capital was occupied by the Germans, a Jewish architect found refuge here for four years. During this time he renovated a large part of the hotel though no outsiders were aware of his presence. His room had no number on the door and wasn't on any lists. And he worked exclusively at night. But the architect wasn't the only one who owed his life to Le Bristol, the hotel also saved other jews from persecution. Its discretion earned Le Bristol the name the hotel of silence. For its founder Hippolyte Jammet discretion and the protection of his guests, who ranged from high-ranking politicians and government agents to well-know celebrities and artists were paramount and this remains part of Le Bristol's identity to this day.

5. phuonggmin...

Gửi lúc: 2021-08-23 20:45:38

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

This is the story of the Hotel Le Bristol in Paris. During the second world war when the French capital was occupied by the Germans, a Jewish architect found refuge here for four years. During this time he renovated a large part of the hotel though no outsiders were aware of his presence. His room had no number on the door and wasn't on any lists. And he worked exclusively at night. But the architect wasn't the only one who owed his life to Le Bristol, the hotel also saved other jews from persecution. Its discretion earned Le Bristol the name the hotel of silence. For its founder Hippolyte Jammet discretion and the protection of his guests, who ranged from high-ranking politicians and government agents to well-known celebrities and artists were paramount and this remains part of Le Bristol's identity to this day.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay