Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 441

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Germans drink over 133 million cups of tea every day. And they’re often more discerning than they used to be because they want to know if they’re really holding a good cup in their hands. People are actually making the tea in the factories; they don’t almost get anything. Tea drinkers ever more exacting demands are pushing producers to get more creative. We always take a step further and ask is that available in Germany too? And many companies show how climate protection and tea production can go hand in hand. That it will also reduce my tea production cost by 15 %. And more and more tea drinkers want to have a positive impact. Well, I will be surprised if they make seven or six or seven kilos per day. I think they will also go to the other plot later.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. buituduc12...

Gửi lúc: 2022-04-29 11:54:03

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

Germans drink over 133 million cups of tea everyday and they're often more discerning than they used to be because they want to know if they're really holding a good cup in their hands. People actually making the tea in the factories they don't almost get anything. Tea drinkers ever more exacting demands are pushing producers to get more creative. We always take a step further and ask is that available in Germany too and many companies show how climate protection and tea production can go hand in hand, that it will also reduce my tea production cost by 15% and more and more tea drinkers want to have a positive impact. Well I will be surprised if they make seven or six or seven kilos per day. I think they will also go to the other plot later.

2. minhtrinhl...

Gửi lúc: 2022-04-29 11:54:22

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

Germans drink over 133 million cups of tea everyday and they're often more discerning than they used to be because they want to know if they're really holding a good cup in their hands. People actually making the tea in the factories they don't almost get anything. Tea drinkers ever more exacting demands are pushing producers to get more creative. We always take a step further and ask is that available in Germany too and many companies show how climate protection and tea production can go hand in hand, that it will also reduce my tea production cost by 15% and more and more tea drinkers want to have a positive impact. Well I will be surprised if they make seven or six or seven kilos per day. I think they will also go to the other plot later.

3. lenguyenmi...

Gửi lúc: 2022-04-29 15:03:59

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

Germans drink over 133 Million Cups of Tea every day and they're often more discerning than they used to be because they want to know if they're really holding a good cup in their hands. People actually make the tea in the factories. They don't almost get anything. Tea drinkers ever more exacting demands are pushing producers to get more creative. We always take a step further and ask is that available in Germany too, and many companies show how climate protection and tea production can go hand in hand. That it will also reduce my tea production cost by 15%. And more and more tea drinkers want to have a positive impact. Well, I will be surprised if they make seven or six or seven kilos per day. I think they will also go to the other plot later.

4. hientoan19...

Gửi lúc: 2022-04-29 15:35:58

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

Germans drink over 133 million cups of tea everyday and they're often more discerning than they used to be because they want to know if they're really holding a good cup in their hands. People actually making the tea in the factories they don't almost get anything. Tea drinkers ever more exacting demands are pushing producers to get more creative. We always take a step further and ask is that available in germany too and many companies show how climate production and tea production can go hand in hand. That it will also reduce my tea production cost by 15. And more and more tea drinkers want to have a positive impact. Well i will be surprised if they make seven or six or seven kilos per day. I think they will also go to the other pilot later.

5. leductrung...

Gửi lúc: 2022-05-01 09:37:12

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

Germans drink over 133 million cups of tea every day and they're often more discerning than they used to be because they want to know if they're really holding a good cup in their hands. People actually make the tea in the factories they don't almost get anything. Tea drinkers' ever more exacting demands are pushing producers to get more creative. We always take a step further and ask, is that available in Germany too. And many companies show how climate protection and tea production can go hand in hand. That will also reduce my tea production cost by 15%. And more and more tea drinkers want to have a positive impact. Well, I will be surprised if they make seven or six or seven kilos per day. I think they will also go to the other plot later.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay