Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 443

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
To capture your entire screen, press the Print Screen button, and the screenshot is copied to your clipboard.Open an application like Word or Paint and paste to see the image.To take a screenshot and automatically save the file, press the Windows key plus Print Screen. Go to Pictures, and then Screenshots to find the file. To capture only the active window you’re working in, press Alt plus Print Screen. The screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. Use the keyboard shortcut Windows - Shift - S to activate snip and sketch. Use the Snip and Sketch options to choose how you’d like to take a screenshot. After taking the screenshot, it is copied to your clipboard. Click on the preview notification to open the Snip and Sketch app and save, share, or edit the screenshot with the drawing tools.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. Camthuy220...

Gửi lúc: 2022-05-13 09:55:14

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

To capture your entire screen, press the Print Screen button, and the screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. To take a screenshot and automatically save the file, press the Windows key + Print Screen. Go to pictures and then screenshots to find the file. To capture only the active window you're working in, Press alt + Print Screen. The screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. Use the keyboard shortcut Windows + Shift + S to activate snip and sketch. Use the snip and sketch options to choose how you'd like to take a screenshot. After taking the screenshot, it is copied to your clipboard. Click on the preview notification to open the snip and sketch app and save, share, or edit the screenshot with the drawing tools.

2. hientoan19...

Gửi lúc: 2022-05-13 22:37:34

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

To capture your entire screen, press the Print Screen button, and the screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. To take a screenshot and automatically save the file, press the Windows key plus Print Screen. Go to pictures and then screenshots to find the file. To capture only the active window you're working in, press alt plus Print Screen.The screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. Use the keyboard shortcut Windows plus shift plus S to activate Snip and Sketch. Use the Snip and Sketch options to choose how you'd like to take a screenshot. After taking the screenshot, it is copied to your clipboard. Click on the preview notification to open the Snip and Sketch app and save, share, or edit the screenshot with the drawing tools.

3. buituduc12...

Gửi lúc: 2022-05-14 18:56:43

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

To capture your entire screen, press the Print Screen button, and the screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. To take a screenshot and automatically save the file, press the Windows Key + Print Screen. Go to pictures and then screenshots to find the file. To capture only the active window you're working in, press Alt + Print Screen. The screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. Use the keyboard shortcut Windows + Shift + S to activate Snip and Sketch. Use the Snip & Sketch options to choose how you'd like to take a screenshot. After taking the screenshot, it is copied to your clipboard. Click on the preview notification to open the Snip and Sketch app and save, share, or edit the screenshot with the drawing tools.

4. minhtrinhl...

Gửi lúc: 2022-05-15 08:44:53

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

To capture your entire screen, press the Print Screen button, and the screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. To take a screenshot and automatically save the file, press the Windows Key + Print Screen. Go to pictures and then screenshots to find the file. To capture only the active window you're working in, press Alt + Print Screen. The screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. Use the keyboard shortcut Windows + Shift + S to activate Snip and Sketch. Use the Snip & Sketch options to choose how you'd like to take a screenshot. After taking the screenshot, it is copied to your clipboard. Click on the preview notification to open the Snip and Sketch app and save, share, or edit the screenshot with the drawing tools.

5. thuyduongm...

Gửi lúc: 2022-05-13 18:28:41

Điểm: 9.7/10

Xem bài gửi

   

To capture your entire screen, press the Print Screen button and the screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste the CD image. To take screenshot and automatically save the file, press the Windows Key plus Print Screen, go to pictures and then screenshots to find the file. To capture only the active Window you're working in, press Alt plus Print Screen, the screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. Use the keyboard shortcut Windows Shift S to activate snip and sketch. Use the snip and sketch options to choose how you'd like to take a screenshot. After taking the screenshot, it is copied to your clipboard. Click on the preview notification to open the snip and sketch app and save share or edit the screenshot with the drawing tools.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay