Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 444

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
The Atlantic coast of Portugal, a natural wonder almost 900 kilometers long. The Portuguese and the sea have long been connected with another, but this relationship is in danger. The coast is crumbling away, and the sea has already swallowed up whole rows of houses. If this negative trend continues and we don’t do anything about it, this beach might not be here much longer. Portugal is desperately trying to fight back in a human struggle against nature. The authorities are replenishing the sand on the beaches and building protective barriers and walls. Citizens are getting politically involved to fight it. But the threat comes ever nearer, striking fear into the hearts of local residents. The sea flooded into our house; water was smashing against the walls. Everything was shaking. We were really afraid.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. ngankhanh0...

Gửi lúc: 2022-05-26 21:20:55

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The Atlantic coast of Portugal, a natural wonder almost 900 kilometers long. The Portuguese and the sea have long been connected with another, but this relationship is in danger. The coast is crumbling away, and the sea has already swallowed up whole rows of houses. If this negative trend continues and we don't do anything about it, this beach might not be here much longer. Portugal is desperately trying to fight back in a human struggle against nature. The authorities are replenishing the sand on the beaches and building protective barriers and walls. Citizens are getting politically involved to fight it. But the threat comes ever nearer, striking fear into the hearts of local residents. The sea flooded into our house; water was smashing against the walls. Everything was shaking. We were really afraid.

2. buituduc12...

Gửi lúc: 2022-05-20 17:34:22

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

The Atlantic Coast of Portugal, a natural wonder almost 900 kilometers long. The Portuguese and the sea have long been connected with another but this relationship is in danger. The coast is crumbing away and the sea has already swallowed up whole rows of houses. If this negative trend continues and we don't do anything about it, this beach might not be here much longer. Portugal is desperately trying to fight back in a human struggle against nature, the authorities are replenishing the sand on the beaches and building protective barriers and walls. Citizens are getting politically involved to fight it but the threat comes ever nearer, striking fear into the hearts of local residents. The sea flooded into our house, water was smashing against the walls. Everything was shaking, we were really afraid.

3. minhtrinhl...

Gửi lúc: 2022-05-20 17:35:48

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

The Atlantic Coast of Portugal, a natural wonder almost 900 kilometers long. The Portuguese and the sea have long been connected with another but this relationship is in danger. The coast is crumbing away and the sea has already swallowed up whole rows of houses. If this negative trend continues and we don't do anything about it, this beach might not be here much longer. Portugal is desperately trying to fight back in a human struggle against nature, the authorities are replenishing the sand on the beaches and building protective barriers and walls. Citizens are getting politically involved to fight it but the threat comes ever nearer, striking fear into the hearts of local residents. The sea flooded into our house, water was smashing against the walls. Everything was shaking, we were really afraid.

4. Camthuy220...

Gửi lúc: 2022-05-20 19:39:14

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

The Atlantic coast of Portugal. A natural wonder almost 900 kilometers long. The Portuguese and the sea have long been connected with another but this relationship is in danger. The coast is crumbling away and the sea has already swallowed up whole rows of houses. If this negative trend continues and we don't do anything about it, this beach might not be here much longer. Portugal is desperately trying to fight back in a human struggle against nature. The authorities are replenishing the sand on the beaches and building protective barriers and walls. Citizens are getting politically involved to fight it. But the threat comes ever nearer, striking fear into the hearts of local residents. The sea flooded into our house, water was smashing against the walls. Everything was shaking, we were really afraid.

5. hientoan19...

Gửi lúc: 2022-05-23 20:29:44

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

The Atlantic coast of Portugal. A natural wonder almost 900 kilometers long. The Portuguese and the sea have long been connected with another, but this relationship is danger. The coast is crumbling away and the sea has already swallowed up whole rows of houses. If this negative trend continues and we don't do anything about it, this beach might not be here much longer. Portugal is desperately trying to fight back in a human struggle against nature, the authorities are replenishing the sand on the beaches and building protective barriers and walls. Citizens are getting politically involved to fight it. But the threat comes ever nearer, striking fear into the hearts of local residents. The sea flooded into our house water was smashing against the walls, everything is shaking. We were really afraid.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay