Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 445

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Surging up from the ocean steps in the heart of the South Atlantic lies an otherworldly drop of land that offers a window into the past riches of our planet. Located two thousand kilometers from the nearest landmass, midway between Africa and South America, the volcanic island of Saint Helena is unique not only for its extreme isolation, but also for the diversity of its exceptional flora and fauna. This basalt jewel is home to a multitude of micro ecosystems, each with its own endemic species. But the discovery of the island by Europeans in the 16th century resulted in the systematic exploitation of resources and introduction of alien species, destabilizing its fragile balance. Yet today, the people of Saint Helena have come together to save their natural heritage and achieve what many would consider impossible.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. Camthuy220...

Gửi lúc: 2022-05-27 10:37:06

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Surging up from the ocean steps in the heart of the South Atlantic. Lies an otherworldly drop of land that offers a window into the past riches of our planet. Located two thousand kilometers from the nearest landmass midway between Africa and South America, the volcanic island of Saint Helena is unique. Not only for its extreme isolation but also for the diversity of its exceptional flora and fauna this basalt jewel is home to a multitude of micro-ecosystems each with its own endemic species. But the discovery of the island by Europeans in the 16th century resulted in the systematic exploitation of resources and introduction of alien species destabilizing its fragile balance. Yet today, the people of Saint Helena have come together to save their natural heritage and achieve what many would consider impossible?

2. hientoan19...

Gửi lúc: 2022-05-27 14:45:02

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Surging up from the ocean steps in the heart of the South Atlantic. Lies an otherworldly drop of land that offers a window into the past riches of our planet. Located two thousand kilometers from the nearest land mass midway between Africa and South America. The volcanic island of Saint Helena is unique. Not only for its extreme isolation but also for the diversity of its exceptional flora and fauna this basalt jewel is home to a multitude of micro ecosystems each with its own endemic species. But the discovery of the island by Europeans in the 16th century resulted in the systematic exploitation of resources and introduction of alien species destabilizing its fragile balance. Yet today the people of Saint Helena have come together to save their natural heritage and achieve what many would consider impossible.

3. buituduc12...

Gửi lúc: 2022-05-27 16:36:39

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Surging up from the ocean steps in the heart of South Atlantic, lies an otherworldly drop of land that offers a window into the past of riches of our planet. Located two thousand kilometers from the nearest land mass midway between Africa and South America. The volcanic island of Saint Helena is unique not only for its extreme isolation but also for the diversity of its exceptional flora and fauna this basalt jewel is home to a multitude of micro ecosystems each with its own endemic species. But the discovery of the island by Europeans in the 16th century resulted in the systematic exploitation of resources and introduction of Alien species destabilizing its fragile balance. Yet today, the people of Saint Helena have come together to save their natural heritage and achieve what many would consider impossible.

4. minhtrinhl...

Gửi lúc: 2022-05-27 17:18:48

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Surging up from the ocean steps in the heart of South Atlantic, lies an otherworldly drop of land that offers a window into the past of riches of our planet. Located two thousand kilometers from the nearest land mass midway between Africa and South America. The volcanic island of Saint Helena is unique not only for its extreme isolation but also for the diversity of its exceptional flora and fauna this basalt jewel is home to a multitude of micro ecosystems each with its own endemic species. But the discovery of the island by Europeans in the 16th century resulted in the systematic exploitation of resources and introduction of Alien species destabilizing its fragile balance. Yet today, the people of Saint Helena have come together to save their natural heritage and achieve what many would consider impossible.

5. thuyduongm...

Gửi lúc: 2022-05-27 20:16:54

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

Surging up from the ocean steps in the heart of South Atlantic, lies an otherworldly drop of land that offers a window into the past riches of our planet. Located 2000 kilometers from the nearest landmass, midway between Africa and South America, the volcanic island of Saint Helena is unique, not only for its extreme isolation, but also for the diversity of its exceptional flora and fauna. This basslet jewel is home to a multitude of micro ecosystems, each with its own endemic species. Birth the discovery of the island by Europeans in the 16th century resulted in the systematic exploitation of resources and introduction of alien species, destabilizing its fragile balance. Yet, today the people of Saint Helena have come together to save their natural heritage and achieve what many would consider impossible.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay