Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Listening & Writing Advanced - 448

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được xem một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
They use tools to forage and to solve complex problems. They even drop nuts on a road for cars to crack and then pick them up with the safety of pedestrian lights. They can also recognize faces and can hold a grudge against someone who was rude to them for several years. They can mimic sounds that they hear, and scientists have found that their problem solving skills rival that of a seven-year-old human. How is it that Crows are so profoundly intelligent, and how is it that we even measure their intelligence in the first place? Is bird intelligence wired in the same way as mammal intelligence, or is it something different altogether? The Corvid family is also known as the Crow family and includes Crows, Jays, Ravens, Rooks, and Magpies. The level of intelligence varies between the species, but scientists have found that the New Caledonian Crow is the most intelligent.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. Honghattq

Gửi lúc: 2022-06-22 09:42:31

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

They used tools to forage and to solve complex problems. They even drop nuts on a road for cars to crack and then pick them up with the safety of pedestrian lights. They can also recognize faces and can hold a grudge against someone who was rude to them for several years. They can mimic sounds that they hear and scientists have found that their problem-solving skills rival that of a seven-year-old human. How is it that crows are so profoundly intelligent and how is it that we even measure their intelligence in the first place? Is bird intelligence wired in the same way as a mammal intelligence or is it something different altogether? The Corvid family is also known as the crow family and includes crows Jays Ravens Brooks and magpies. The level of intelligence varies between the species but scientists have found that the new Caledonian Crow is the most intelligent.

2. Camthuy220...

Gửi lúc: 2022-06-17 09:55:19

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

They use tools to forage and to solve complex problems - they even drop nuts on a road for cars to crack, and then pick them up with the safety of pedestrian lights. They can also recognize faces and can hold a grudge against someone who was rude to them for several years. They can mimic sounds that they hear and scientists have found that their problem-solving skills rival that of a seven-year-old human. How is it that corvids like crows are so profoundly intelligent, and how is it that we even measure their intelligence in the first place? Is bird intelligence wired in the same way as a mammal intelligence or is it something different altogether? The corvid family is also known as the crow family and includes Crows, Jays, Ravens, Rooks, and Magpies. The level of intelligence varies between the species, but scientists have found that the New Caledonian crow is the most intelligent.

3. thuyduongm...

Gửi lúc: 2022-06-17 13:19:40

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

They use tools to forage and to solve complex problems, they even dropped nuts on a road for cars to crack and then pick them up with the safety of pedestrian lights. They can also recognize faces and can hold a grudge against someone who was rude to them for several years. They can mimic sounds that they hear, and scientists have found that their problem solving skills rival that of a 7 year old human. How is it that crows are so profoundly intelligent? And how is it that we even measure their intelligence in the first place? Is bird intelligence wired in the same way as a mammal intelligence? Or is it something different altogether? The Corvid family is also known as the Crow family and includes Crows, Jays, Ravens, Rooks and Magpies. The level of intelligence varies between the species, but scientists have found that the New Caledonian crow is the most intelligent.

4. Ming_Ngoc

Gửi lúc: 2022-06-22 09:57:55

Điểm: 9.8/10

Xem bài gửi

   

They use tools to forage and to solve complex problems. They even drop nuts on a road for cars to crack and then pick them up with the safety of pedestrian lights. They can also recognize faces and can hold a grudge against someone who was rude to them for several years. They can mimic sounds that they hear, and scientists have found that their problem-solving skills rival that of a seven-year-old human. How is this that corvids like crows are so profoundly intelligent, and how is this that we even measure their intelligence in the first place? Is bird intelligence wired in the same way as mammal intelligence, or is it something different all together? The corvid family is also known as the crow family and includes crows, jays, ravens, rooks, and magpies. The level of intelligence varies between the species but scientists have found that the New Caledonian crow is the most intelligent.

5. _Zero_

Gửi lúc: 2022-06-17 09:46:57

Điểm: 9.7/10

Xem bài gửi

   

They use tools to forage and to solve complex problems - they even drop nuts on a road for cars to crack, and then pick them up with the safety of pedestrian lights. They can also recognize faces and can hold a grudge against someone who was rude to them for several years. They can mimic sounds that they hear, and scientists have found that their problem-solving skills rival that of a 7-year-old human. How is it that corvids like crows are so profoundly intelligent, and how is it that we even measure their intelligence in the first place? Is bird intelligence wired in the same way as mammal intelligence, or is it something different all together? The corvid family is also known as the crow family, and includes includes jays, ravens, rooks, and magpies. The level of intelligence varies between the species, but scientists have found that the New Caledonian crow is the most intelligent.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay