loading...
Đóng

Haircut 2

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Chỉ thành viên VIP mới được gửi bài
Bảng xếp hạng

1. daisy3012

Gửi lúc: 2020-10-15 16:44:39

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I think the worst haircut I ever had was when I was ten years old. I went to the barber on my own for the first time, and I came home, and my mom was telling me how horrible of a job they did and I needed to go back.

2. hhoan

Gửi lúc: 2020-10-15 17:10:41

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I think the worst haircut I ever had was when I was ten years old. I went to the barber on my own for the first time, and I came home, and my mom was telling me how horrible of a job they did and I needed to go back. I didn't think they did a bad job, but I guess they did, because that's what my mom said.

3. hhoan

Gửi lúc: 2020-10-15 17:11:07

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I think the worst haircut I ever had was when I was ten years old. I went to the barber on my own for the first time, and I came home, and my mom was telling me how horrible of a job they did and I needed to go back.

4. chemgio_20...

Gửi lúc: 2020-10-15 18:38:21

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I think the worst haircut I ever had was when I was ten years old. I went to the barber on my own for the first time, and I came home, and my mom was telling me how horrible of a job they did and I needed to go back.

5. my5athdc

Gửi lúc: 2020-10-15 20:12:35

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I think the worst haircut I ever had was when I was ten years old. I went to the barber on my own for the first time, and I came home, and my mom was telling me how horrible of a job they did and I needed to go back.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này