loading...
Đóng

Staying In Shape 3

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Chỉ thành viên VIP mới được gửi bài
Bảng xếp hạng

1. daiphu5sao

Gửi lúc: 2019-07-11 16:02:38

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I like to go to the gym a few times a week, I like to go to the gym. I really like running but at the moment it's quite cold outside so I don't like to go running outside so I usually go to the gym and use the treadmill.

2. hackerbach...

Gửi lúc: 2019-07-11 16:10:49

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I like to go to the gym a few times a week, I like to go to the gym. I really like running but at the moment it's quite cold outside so I don't like to go running outside so I usually go to the gym and use the treadmill.

3. Jelle

Gửi lúc: 2019-07-11 16:11:36

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I like to go to the gym a few times a week, I like to go to the gym. I really like running but at the moment it's quite cold outside so I don't like to go running outside so I usually go to the gym and use the treadmill.

4. cunghoctot...

Gửi lúc: 2019-07-11 16:25:55

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I like to go to the gym a few times a week, I like to go to the gym. I really like running but at the moment it's quite cold outside so I don't like to go running outside so I usually go to the gym and use the treadmill.

5. duongminht...

Gửi lúc: 2019-07-11 16:38:48

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I like to go to the gym a few times a week, I like to go to the gym. I really like running but at the moment it's quite cold outside so I don't like to go running outside so I usually go to the gym and use the treadmill.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này