loading...
Đóng

Healthcare

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


 
 

Definitely, I think health care should be free. Everyone should have free access to a doctor at anytime. You shouldn't avoid going to the doctor because you are afraid of how much it will cost. There should be universally free heath care.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. tolahan

Gửi lúc: 2019-08-08 15:29:10

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Definitely, I think health care should be free. Everyone should have free access to a doctor at anytime. You shouldn't avoid going to the doctor because you are afraid of how much it will cost. There should be universally free heath care.

2. daodinhhan...

Gửi lúc: 2019-08-08 15:29:20

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Definitely, I think health care should be free. Everyone should have free access to a doctor at anytime. You shouldn't avoid going to the doctor because you are afraid of how much it will cost. There should be universally free heath care.

3. amimdbts

Gửi lúc: 2019-08-08 15:30:27

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Definitely, I think health care should be free. Everyone should have free access to a doctor at anytime. You shouldn't avoid going to the doctor because you are afraid of how much it will cost. There should be universally free heath care.

4. duongminht...

Gửi lúc: 2019-08-08 15:33:31

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Definitely, I think health care should be free. Everyone should have free access to a doctor at anytime. You shouldn't avoid going to the doctor because you are afraid of how much it will cost. There should be universally free heath care.

5. Jelle

Gửi lúc: 2019-08-08 15:37:43

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Definitely, I think health care should be free. Everyone should have free access to a doctor at anytime. You shouldn't avoid going to the doctor because you are afraid of how much it will cost. There should be universally free heath care.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này