loading...
Đóng

Healthcare 2

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


 
 

I definitely think health care should be free. I think it's a really big tragedy right now that a lot of nations don't have free health care for children, and for people in general. I think it's really sad when one child is able to have their disease treated but another child has to suffer.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. amimdbts

Gửi lúc: 2019-08-15 15:55:43

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

I definitely think health care should be free. I think it's a really big tragedy right now that a lot of nations don't have free health care for children, and for people in general. I think it's really sad when one child is able to have their disease treated but another child has to suffer.

2. tolahan

Gửi lúc: 2019-08-15 15:57:32

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

I definitely think health care should be free. I think it's a really big tragedy right now that a lot of nations don't have free health care for children, and for people in general. I think it's really sad when one child is able to have their disease treated but another child has to suffer.

3. daodinhhan...

Gửi lúc: 2019-08-15 16:01:33

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

I definitely think health care should be free. I think it's a really big tragedy right now that a lot of nations don't have free health care for children, and for people in general. I think it's really sad when one child is able to have their disease treated but another child has to suffer.

4. ThongLiver...

Gửi lúc: 2019-08-15 16:06:00

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

I definitely think health care should be free. I think it's a really big tragedy right now that a lot of nations don't have free health care for children, and for people in general. I think it's really sad when one child is able to have their disease treated but another child has to suffer.

5. cunghoctot...

Gửi lúc: 2019-08-15 16:10:04

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

I definitely think health care should be free. I think it's a really big tragedy right now that a lot of nations don't have free health care for children, and for people in general. I think it's really sad when one child is able to have their disease treated but another child has to suffer.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này