loading...
Đóng

Rent or Own a House

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


 
 

I definitely would rather rent my own home because right now I can't imagine myself settling down and being in a permanent place for a long time.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. oanhhoachi

Gửi lúc: 2019-08-29 15:30:21

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I definitely would rather rent my own home because right now I can't imagine myself settling down and being in a permanent place for a long time.

2. yennhi0769

Gửi lúc: 2019-08-29 15:30:40

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I definitely would rather rent my own home because right now I can't imagine myself settling down and being in a permanent place for a long time.

3. Thaoo_Nguy...

Gửi lúc: 2019-08-29 15:30:55

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I definitely would rather rent my own home because right now I can't imagine myself settling down and being in a permanent place for a long time.

4. tolahan

Gửi lúc: 2019-08-29 15:31:58

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I definitely would rather rent my own home because right now I can't imagine myself settling down and being in a permanent place for a long time.

5. lamchidat

Gửi lúc: 2019-08-29 15:32:31

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I definitely would rather rent my own home because right now I can't imagine myself settling down and being in a permanent place for a long time.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này