loading...
Đóng

Rent or Own a House 3

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


 
 

I think it's better to own a home. I know that it's always a big investment. You know, you have to pay a lot of money up front, but I think it's important to think of it as like a long term benefit.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. tolahan

Gửi lúc: 2019-09-12 15:28:43

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

I think it's better to own a home. I know that it's always a big investment. You know, you have to pay a lot of money up front, but I think it's important to think of it as like a long term benefit.

2. daodinhhan...

Gửi lúc: 2019-09-12 15:28:59

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

I think it's better to own a home. I know that it's always a big investment. You know, you have to pay a lot of money up front, but I think it's important to think of it as like a long term benefit.

3. Thaoo_Nguy...

Gửi lúc: 2019-09-12 15:29:49

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

I think it's better to own a home. I know that it's always a big investment. You know, you have to pay a lot of money up front, but I think it's important to think of it as like a long term benefit

4. baonhi1509

Gửi lúc: 2019-09-12 16:08:39

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

I think it's better to own a home. I know that it's always a big investment. You know, you have to pay a lot of money up front, but I think it's important to think of it as like a long term benefit.

5. huongrung0...

Gửi lúc: 2019-09-12 17:04:04

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

I think it's better to own a home. I know that it's always a big investment. You know, you have to pay a lot of money up front, but I think it's important to think of it as like a long term benefit.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này