loading...
Đóng

Dream House 2

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


 
 

If I had a dream house, I think that would first of all be next to the ocean. I love the ocean. Secondly, it would probably have really high ceilings because I like places that are very airy and big and spacious.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. Thaoo_Nguy...

Gửi lúc: 2020-01-09 16:14:20

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

If I had a dream house, I think that would first of all be next to the ocean. I love the ocean. Secondly, it would probably have really high ceilings because I like places that are very airy and big and spacious.

2. cholieu

Gửi lúc: 2020-01-09 18:49:24

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

If I had a dream house, I think that would first of all be next to the ocean. I love the ocean. Secondly, it would probably have really high ceilings because I like places that are very airy and big and spacious.

3. nguyenngoc...

Gửi lúc: 2020-01-09 18:56:01

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

If I had a dream house, I think that would first of all be next to the ocean. I love the ocean. Secondly, it would probably have really high ceilings because I like places that are very airy and big and spacious.

4. Meochan

Gửi lúc: 2020-01-09 19:31:23

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

If I had a dream house, I think that would first of all be next to the ocean. I love the ocean. Secondly, it would probably have really high ceilings because I like places that are very airy and big and spacious.

5. tathixuanh...

Gửi lúc: 2020-01-09 19:35:27

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

If I had a dream house, I think that would first of all be next to the ocean. I love the ocean. Secondly, it would probably have really high ceilings because I like places that are very airy and big and spacious.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này