loading...
Đóng

What do you belong to?

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


 
 

Do you belong to anything? Well, I belong to a running club. It's actually a marathon running club because I used to start running marathons two years ago, and if you train for a marathon it's like a lot of time you have to invest in it and a lot of running you have to do alone by yourself.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. daodinhhan...

Gửi lúc: 2020-01-16 16:17:06

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Do you belong to anything? Well, I belong to a running club. It's actually a marathon running club because I used to start running marathons two years ago, and if you train for a marathon it's like a lot of time you have to invest in it and a lot of running you have to do alone by yourself.

2. lenguyenmi...

Gửi lúc: 2020-01-16 16:18:10

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Do you belong to anything? Well, I belong to a running club. It's actually a marathon running club because I used to start running marathons two years ago, and if you train for a marathon it's like a lot of time you have to invest in it and a lot of running you have todo alone by yourself.

3. Thaoo_Nguy...

Gửi lúc: 2020-01-16 16:26:02

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Do you belong to anything? Well, I belong to a running club. It's actually a marathon running club because I used to start running marathons two years ago, and if you train for a marathon it's like a lot of time you have to invest in it and a lot of running you have todo alone by yourself

4. Manhhao123

Gửi lúc: 2020-01-16 16:39:38

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Do you belong to anything? Well, I belong to a running club. It's actually a marathon running club because I used to start running marathons two years ago, and if you train for a marathon it's like a lot of time you have to invest in it and a lot of running you have todo alone by yourself.

5. vananhlop3...

Gửi lúc: 2020-01-16 16:42:25

Điểm: 9.9/10

Xem bài gửi

   

Do you belong to anything? Well, I belong to a running club. It's actually a marathon running club because I used to start running marathons two years ago, and if you train for a marathon it's like a lot of time you have to invest in it and a lot of running you have todo alone by yourself

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này