loading...
Đóng

Obsolescence 2

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


 
 

I think the television will become obsolete. We can access news broadcasts and television shows through the internet and on our computers, and even on our cell phones.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. daisy3012

Gửi lúc: 2020-11-26 16:15:16

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I think the television will become obsolete. We can access news broadcasts and television shows through the internet and on our computers, and even on our cellphones.

2. thocon23.1...

Gửi lúc: 2020-11-26 18:07:25

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I think the television will become obsolete. We can access news broadcasts and television shows through the internet and on our computers, and even on our cellphones.

3. hhoan

Gửi lúc: 2020-11-26 18:07:34

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I think the television will become obsolete. We can access news broadcasts and television shows through the internet and on our computers, and even on our cellphones.

4. bachvinh

Gửi lúc: 2020-11-26 18:48:36

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I think the television will become obsolete. We can access news broadcasts and television shows through the internet and on our computers, and even on our cellphones.

5. lenguyenmi...

Gửi lúc: 2020-11-26 19:48:09

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

I think the television will become obsolete. We can access news broadcasts and television shows through the internet and on our computers, and even on our cellphones.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này