Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

School Gardening

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


 
 

School gardening has become very popular during the coronavirus health crisis, with families and teachers saying its hands-on lessons can be used to teach many subjects.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. HomikushiH...

Gửi lúc: 2021-08-26 15:20:19

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

School gardening has become very popular during the coronavirus health crisis, with families and teachers saying its hands-on lessons can be used to teach many subjects.

2. cutin2

Gửi lúc: 2021-08-26 15:21:42

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

School gardening has become very popular during the coronavirus health crisis, with families and teachers saying its hands-on lessons can be used to teach many subjects.

3. hatao

Gửi lúc: 2021-08-26 15:26:19

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

School gardening has become very popular during the coronavirus health crisis, with families and teachers saying its hands-on lessons can be used to teach many subjects.

4. lapislight...

Gửi lúc: 2021-08-26 15:26:45

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

School gardening has become very popular during the coronavirus health crisis, with families and teachers saying its hands-on lessons can be used to teach many subjects.

5. hongminh16...

Gửi lúc: 2021-08-26 15:28:59

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

School gardening has become very popular during the coronavirus health crisis, with families and teachers saying its hands-on lessons can be used to teach many subjects.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay