Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

School Gardening 2

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


 
 

The act of gardening teaches you where our food source comes from and teaches you to have a reverence for soil. If kids have a reverence for soil, they have a reverence for themselves and respect for this planet. Gardening is not a hobby, it’s a life skill.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. _Sama_

Gửi lúc: 2021-09-09 16:24:19

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The act of gardening teaches you where our food source comes from and teaches you to have a reverence for soil. If kids have a reverence for soil, they have a reverence for themselves and respect for this planet. Gardening is not a hobby, it’s a life skill.

2. vuthuy26

Gửi lúc: 2021-09-09 16:32:19

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The act of gardening teaches you where our food source comes from and teaches you to have a reverence for soil. If kids have a reverence for soil, they have a reverence for themselves and respect for this planet. Gardening is not a hobby, it’s a life skill.

3. anhquan78

Gửi lúc: 2021-09-09 16:39:36

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The act of gardening teaches you where our food source comes from and teaches you to have a reverence for soil. If kids have a reverence for soil, they have a reverence for themselves and respect for this planet. Gardening is not a hobby, it’s a life skill.

4. yenthanh2k...

Gửi lúc: 2021-09-09 16:40:10

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The act of gardening teaches you where our food source comes from and teaches you to have a reverence for soil. If kids have a reverence for soil, they have a reverence for themselves and respect for this planet. Gardening is not a hobby, it’s a life skill.

5. hongminh16...

Gửi lúc: 2021-09-09 16:54:48

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

The act of gardening teaches you where our food source comes from and teaches you to have a reverence for soil. If kids have a reverence for soil, they have a reverence for themselves and respect for this planet. Gardening is not a hobby, it’s a life skill.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay