Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Spoiled Kids

Giới thiệu: Trong phần này, các bạn sẽ được nghe một đoạn audio hoặc một đoạn video, sau đó bạn hãy viết lại những gì nghe được vào phần phản hồi để được máy chấm trực tiếp..

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:


 
 

It wasn’t until I spent the year in Asia and then I went to Australia, noticed one thing, that the people were much bigger, but also the kids were just so spoiled. The parents were just giving in to them.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Máy sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.

Bảng xếp hạng

1. leductrung...

Gửi lúc: 2021-10-21 16:08:24

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It wasn’t until I spent the year in Asia and then I went to Australia, noticed one thing, that the people were much bigger, but also the kids were just so spoiled. The parents were just giving in to them.

2. hongminh16...

Gửi lúc: 2021-10-21 18:59:37

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It wasn’t until I spent the year in Asia and then I went to Australia, noticed one thing, that the people were much bigger, but also the kids were just so spoiled. The parents were just giving in to them.

3. dinhngocph...

Gửi lúc: 2021-10-21 21:00:56

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It wasn’t until I spent the year in Asia and then I went to Australia noticed one thing, that the people were much bigger, but also the kids were just so spoiled.The parents were just giving in to them.

4. nguyenvant...

Gửi lúc: 2021-10-21 21:02:53

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It wasn’t until I spent the year in Asia and then I went to Australia noticed one thing, that the people were much bigger, but also the kids were just so spoiled. The parents were just giving in to them.

5. cun123123

Gửi lúc: 2021-10-21 21:49:23

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

It wasn’t until I spent the year in Asia and then I went to Australia noticed one thing, that the people were much bigger, but also the kids were just so spoiled.The parents were just giving in to them.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay