loading...
Đóng

Bài học bổ trợ kiến thức và kỹ năng giúp học sinh trình bày ý kiến, sở thích của bản thân về các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi.

(Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa unit 1 - lớp 8)
Lesson 1
Vocabulary (Leisure activities)

Từ vựng miêu tả các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi

Điểm: 0/43
Lesson 2
Vocabulary (Leisure activities - cont.)

Từ vựng miêu tả các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi (tiếp theo)

Điểm: 0/48
Lesson 3
Pronunciation (Clusters /br/ vs. /pr/)

Phát âm cụm phụ âm /br/ và /pr/

Điểm: 0/40
Lesson 4
Grammar (Verbs of liking)

Ngữ pháp (Các động từ chỉ ý thích)

Điểm: 0/23
Lesson 5
Reading (Strategies for T/ F Exercises)

Chiến thuật làm bài đọc hiểu dạng True/ False

Điểm: 0/33
Lesson 6
Speaking (Giving opinions)

Kỹ năng nói đưa ra ý kiến

Điểm: 0/13
Lesson 7
Listening (Table completion)

Chiến thuật làm dạng bài nghe điền từ vào bảng

Điểm: 0/38
Lesson 8
Writing (Paragraph – Giving an opinion)

Kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến

Điểm: 0/20
Lesson 9
Communication (Abbreviations in online chatting and texting)

Các cách viết tắt khi trò chuyện trên mạng và nhắn tin

Điểm: 0/34
Lesson 10
Review unit 1

Ôn tập bài 1

Điểm: 0/53
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này