Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Lớp học phát âm thực tế
Với giáo viên nước ngoài
Giáo viên
Mr. Daniel
Số bài học : 20 bài học
Trong lớp học này, các bạn sẽ học được cách pháp âm chuẩn như người bản xứ và đồng thời có thể luyện tập các nội dung đã học trong lớp học phát âm thực tế cùng với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay