Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 2: Cách phát âm nguyên âm đôi trong tiếng Anh (Diphthongs)

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm các nguyên âm đôi (diphthongs) trong tiếng Anh với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.
Bài tập trên lớp
1
Make the two diphthongs /ɪə/, /eə/ with the monophthongs below

Bạn hãy tạo hai nguyên âm đôi /ɪə/, /eə/ bằng các nguyên âm đơn cho dưới đây


loading...
2
Make the two diphthongs /əʊ/, /aʊ/ with the monophthongs below

Bạn hãy tạo hai nguyên âm đôi /əʊ/, /aʊ/ bằng các nguyên âm đơn cho dưới đây


loading...
3
Make the three diphthongs /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/ with the monophthongs below

Bạn hãy tạo ba nguyên âm đôi /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/ bằng các nguyên âm đơn cho dưới đây


loading...
Bài tập về nhà
4
Thu âm

Nghe câu mẫu và thu âm lại


loading...
5
Thu âm

Nghe câu mẫu và thu âm lại


loading...
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay