Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 4: Cách phát âm phụ âm trong tiếng Anh (Consonants - Part 2)

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm phụ âm (consonants) trong tiếng Anh (phần 2) cùng thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.
Bài tập trên lớp
1
Choose the picture that best describes the mouth position for /tʃ/ and /dʒ/

Chọn bức tranh miêu tả đúng nhất vị trí miệng của hai âm /tʃ/ và /dʒ/


loading...
2
Thu âm

Nghe mẫu các từ có chứa phụ âm /tʃ/, /dʒ/ và thu âm lại


loading...
3
Thu âm

Nghe mẫu các từ có chứa phụ âm /s/, /z/ và thu âm lại


loading...
4
Thu âm

Nghe mẫu các từ có chứa phụ âm /k/, /g/ và thu âm lại


loading...
5
Thu âm

Nghe các từ, cụm từ, câu mẫu và thu âm lại


loading...
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay