Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Trong bài học này, các bạn sẽ được tìm hiểu và học cách nghe các giọng phát âm của một số nước nói tiếng Anh cùng với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.
Bài tập trên lớp
1
Choose the country which the speaker of each sentence is from

Chọn đất nước mà người nói mỗi câu sau đến từ đất nước đó


loading...
2
Thu âm

Nghe câu mẫu và thu âm lại


loading...
Bài tập về nhà
3
Match the words on the right with the equivalent ones on the left

Nối các từ (Anh Mỹ) bên phải với các từ (Anh Anh) tương ứng bên trái


loading...
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay