Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Trong bài học này, các bạn sẽ được ôn tập lại các nội dung đã học trong lớp học phát âm thực tế cùng với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.
Bài tập trên lớp
1
Match the examples on the right with the concepts on the left

Nối các ví dụ bên phải với các khái niệm tương ứng bên trái


loading...
2
Click on the correct answer

Chọn câu trả lời đúng


loading...
3
Thu âm

Xác định cách nói và thu âm lại


loading...
4
Write the answers to the following questions

Hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau


loading...
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay