loading...
Đóng
Thực hành từ vựng
Bạn hãy chọn những từ muốn luyện tập ở mục "Những từ chưa qua" rồi bấm vào các bài luyện tập từ vựng tại mục "Danh sách bài luyện tập". Từ vựng sẽ được tính là qua khi bạn làm và qua được trong cả 3 bài luyện tập.
Những từ chưa qua (0 từ)
Xem thêm >
Danh sách bài luyện tập
Những từ đã qua
Xem thêm >
Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này