Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Thực hành từ vựng
Bạn hãy chọn những từ muốn luyện tập ở mục "Những từ chưa qua" rồi bấm vào các bài luyện tập từ vựng tại mục "Danh sách bài luyện tập". Từ vựng sẽ được tính là qua khi bạn làm và qua được trong cả 3 bài luyện tập.
Những từ chưa qua (0 từ)
Xem thêm >
Danh sách bài luyện tập
Những từ đã qua
Xem thêm >
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay