loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Hello, you are watching the Agriculture Report from English123.
A project has been approved by Prime Minister Nguyen Tan Dung to develop a Vietnamese rice brand by 2020 with a vision of being the world's leading rice by 2030.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này