Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Hello, you are watching the Agriculture Report from English123.
A project has been approved by Prime Minister Nguyen Tan Dung to develop a Vietnamese rice brand by 2020 with a vision of being the world's leading rice by 2030.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay