Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Hello, you are watching the Environment Report from English123.
At a meeting commemorating the International Day for Biological Diversity at the Botanical Gardens in Hanoi, Viet Nam's struggle with its own degrading biodiversity was the top concern expressed by experts in attendance.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay