Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Hello. You're watching the Economics Report from English123.
According to a survey by the Viet Nam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), legal normative documents (LND) governing business activities still lack transparency.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay