loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Hello. You're watching the Economics Report from English123.
According to a survey by the Viet Nam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), legal normative documents (LND) governing business activities still lack transparency.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này