loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Hello. You're watching the Enviroment Report from English 123.
Increasing pollution is threatening the seas and ecology surrounding the tourist island of Phu Quoc in the southern province of Kien Giang.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này