Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đọc ngày tháng và các lễ lớn các bạn nhé.

  • Dates - Part 1

    Dates - Part 1

    Trong phần này chúng ta sẽ học cách đọc ngày tháng nhé.

  • Dates - Part 2

    Dates - Part 2

    Trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu một số ngày lễ trong năm nhé.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay