Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu các từ mới về nghề nghiệp các bạn nhé.

  • Jobs - part 2

    Jobs - part 2

    Những nghề nghiệp kết thúc bằng or, er, ist, ian, ant.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay