loading...
Đóng

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu các từ mới liên quan đến chủ đề mua sắm nhé.

  • Shopping - Part 2

    Shopping - Part 2

    Các bạn cùng học các từ vựng dùng trong mua sắm nhé.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này