loading...
Đóng

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học về thời gian nhé.

  • Time - Part 1

    Time - Part 1

    Các bạn cùng học cách đọc đồng hồ nhé.

  • Time - Part 2

    Time - Part 2

    Các bạn cùng học cách diễn đạt về thời gian nhé.

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này