loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
From VOA Learning English, this is the Economics Report.
A new report shows consumers spent $461 billion globally on counterfeit and pirated goods.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này