loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
From VOA Learning English, this is the Science Report.
Scientists now believe that small monkeys crossed 160 kilometers of ocean from South to North America, before the continents joined together.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này