loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
From VOA Learning English, this is the Health Report.
The United Nations says Asian children are facing health problems caused by poor nutrition.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này