loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
From VOA Learning English, this is the Technology Report.
Mya Le Thai is a scientist at the University of California, Irvine.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này