loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
From VOA Learning English, this is the Technology Report.
Santander is a port city on the northern coast of Spain on the Atlantic Ocean.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này