loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
The world is entering a time when common infections caused by bacteria will be deadly, and doctors are alarmed.
You all of a sudden understand what it was like to practice medicine maybe 50, 70, 80 years ago, when there weren't antibiotics.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này