loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
The former banker and economy minister becomes, at 39, France's youngest president.
He ran as an independent, and the pressure is on him to make a fresh start for a divided country.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này