loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Solar panels are appearing everywhere in Kenya.
A regulation adopted in 2012 required all property developers in Kenya to install solar water heaters in buildings where occupants use over 100 liters of hot water a day.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này