loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
On Friday, leaders of seven major economies gathered in Sicily for the group's yearly meeting.
The European Union was also represented at the G7 talks.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này