loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Houston, once a mainly Anglo and Hispanic city, today lays claim to the title of "most diverse" in the United States.
For many locals in the once conservative Texan stronghold, this has become a source of pride.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này