loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
This triangular origami robot is just 6 millimeters thick, and weighs only 26 grams.
Like triangular lego blocks engineers can snap together modules to create robots with all kinds of geometric shapes.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này