loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
This triangular origami robot is just 6 millimeters thick, and weighs only 26 grams.
Like triangular lego blocks engineers can snap together modules to create robots with all kinds of geometric shapes.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này