loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Fifteen million babies around the world are born too soon every year.
Their little lungs struggle to breathe and too many of them die.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này