Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Luyện tập Part 4 - Short talks

 • Part 4 Overview

  Part 4 Overview

  Học viên tìm hiểu hình thức, chiến lược tấn công đối với Part 4 - Talks.

 • Part 4 Advertisements 1

  Part 4 Advertisements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 Advertisements 2

  Part 4 Advertisements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Advertisements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 Weather 1

  Part 4 Weather 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Weather Reports - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 Weather 2

  Part 4 Weather 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Weather Reports - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Airline Announcements

  Part 4 - Airline Announcements

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Airline Announcements. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Airline Announcements 2

  Part 4 - Airline Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Airline Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Test 1

  Part 4 - Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra part 4 cho các chủ đề Advertisements, Weather Reports, và Airline Announcements. Enjoy your test!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Recorded Announcements 1

  Part 4 - Recorded Announcements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Recorded Announcements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Recorded Announcements 2

  Part 4 - Recorded Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Recorded Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - In-office Announcements 1

  Part 4 - In-office Announcements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề In-office Announcements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - In-office Announcements 2

  Part 4 - In-office Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề In-office Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Introductions 1

  Part 4 - Introductions 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Introductions - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Introductions 2

  Part 4 - Introductions 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Introductions - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Test 2

  Part 4 - Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra part 4 cho các chủ đề Recorded Announcements, In-office Announcements, và Introductions. Enjoy your test!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - News 1

  Part 4 - News 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề News - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - News 2

  Part 4 - News 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề News - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 -Special Announcements 1

  Part 4 -Special Announcements 1

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Special Announcements - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 -Special Announcements 2

  Part 4 -Special Announcements 2

  Học viên luyện tập part 4 Talks với chủ đề Special Announcements - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Test 3

  Part 4 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra part 4 cho các chủ đề News và Special Announcements. Enjoy your test!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Full Test 1

  Part 4 - Full Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 4 - Talks - Full Test 1. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Full Test 2

  Part 4 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 4 - Full Test 2. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
 • Part 4 - Full Test 3

  Part 4 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng part 4 - Full Test 3. Bài kiểm tra chỉ có trên TiengAnh123.Com!

  Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay